Penna och anteckningsbok

Svenska skrivregler

Svenska skrivregler är en bok som har getts ut sedan 2014 och finns totalt i 4 stycken upplagor idag. Denna bok innehåller regler för hur man skriver på korrekt svenska och vad det är som …
Kvinna som skriver för hand

Är handstilen utdöende?

Att skriva för hand är något som blivit mer och mer ovanligt. Barn lär sig numera i tidiga åldrar att skriva på datorer, telefoner och surfplattor. Det är svårt att säga om det här kommer …
Tillsammans, inte individuellt

Svenska Akademien

Den Svenska Akademien är en kunglig akademi som upprättades i slutet på 1700-talet för att bevara och ”förädla” det svenska språket. Akademien består av 18 ledamöter som vardera innehar ett stolsnummer. Då man väljs in …

Hantera negativ kritik

Oavsett om man är en nybörjare inom skrivande eller om man är en etablerad författare måste man ibland hantera negativ kritik. Många tycker att det är väldigt jobbigt att få kritik på sina texter, även …
"Lär dig skrivandets hantverk

Få inspiration till din bok

Många drömmer om att skriva sina egna romaner, fast det är inte särskilt många som faktiskt gör det. Att skriva en roman är roligt, men det är även mycket tidskrävande och kan stundom vara frustrerande. …

Hitta dina bästa skrivförutsättningar

Alla som någon gång har studerat inför en tenta eller ett prov har säkerligen haft tillfälle att upptäcka att de koncentrerar sig bäst och är som mest produktiva under vissa förutsättningar. För författare är det …
Många drömmer om att bli författare

Många drömmer om att bli författare

Kanske är det friheten, att fritt disponera över sin tid och sitt liv, som gör att författaryrket ter sig så lockande för många svenskar. Eller är det längtan efter att bli berömd och respekterad? Att …

Skriv bättre dialoger

Dialoger är en viktig del av en bok, eftersom de tjänar två syften: att driva handlingen framåt och att utveckla karaktärernas personligheter. Just för att man bör få in båda dessa syften i sina dialoger, …

Utveckla dina karaktärer

Det första många tänker på när de ska skriva en bok är handlingen, men en faktor som är minst lika viktig, eller viktigare, att ha väl utarbetad när man skriver en bok är ens karaktärer. …

Att välja en viss genre

  Det finns många olika genrer som en författare kan välja att fokusera på. Många kanske vill skriva inom olika genrer, men det kan vara svårare att lyckas om man inte fokuserar på en speciell …
mts_best