Hitta dina bästa skrivförutsättningar

Alla som någon gång har studerat inför en tenta eller ett prov har säkerligen haft tillfälle att upptäcka att de koncentrerar sig bäst och är som mest produktiva under vissa förutsättningar. För författare är det av yttersta vikt att de kommer underfund med vilka dessa förutsättningar är för just dem, eftersom deras inkomst är beroende av att de kan skriva produktivt och effektivt.

En sak som man bör komma underfund med som författare är till exempel om man arbetar bäst på morgonen eller på kvällen. Detta är kanske den viktigaste aspekten av arbetsförutsättningarna för en författare, eftersom den kommer att avgöra hur hela arbetsdagen ser ut, liksom när man stiger upp på morgonen och går och lägger sig på kvällen. Märker man att man presterar bäst på kvällen (eller till och med natten) finns det nämligen ingen anledning att gå upp i ottan och sitta och stirra på sin datorskärm utan att skriva något – det förlorar man bara sömn på. Istället kan man då gå upp ungefär den tid man vaknar naturligt, och sedan börja jobba när man har vaknat till liv och känner kreativiteten flöda. Är man en morgonmänniska ska man däremot självklart ställa klockan och passa på att utnyttja morgontimmarna för att få så mycket som möjligt gjort innan eftermiddagskoman sätter in.

Stockholm_Public_Library_January_2015_04En annan faktor som spelar in på koncentrationen, kreativiteten och produktiviteten när en författare skriver är omgivningen. Det handlar dels om vilken plats man skriver bäst på, dels om huruvida man vill ha ljud runt omkring sig eller inte. Om man vill ha tyst runt omkring sig finns egentligen bara två alternativ där man kan skriva effektivt, nämligen hemma eller på biblioteket. Överallt annars finns risken att man blir störd. Vill man däremot ha ljud runt omkring sig kan man prova sig fram på olika platser. Kanske skriver man bäst på ett café, omgiven av sorlande människor? Kanske vill man sitta på en tågstation, där människor kommer och går? Eller så vill man helt enkelt sitta hemma för sig själv och lyssna på den musik man tycker om bäst – det finns ju olika typer av ljud.

Något annat som man måste tänka på som författare är dock att inte bara jobba hela tiden, utan att också ha roligt ibland. Det kan vara minst lika viktigt för kreativiteten och produktiviteten att då och då ta en paus från arbetet. Ett bra sätt att både umgås med sina vänner och komma ut i friskluften (något de flesta författare inte gör allt för ofta) är att tillbringa en dag på Äventyrsbanan. Äventyrsbanan är också ett bra alternativ om man till exempe

Leave a Reply

mts_best