Svenska Akademien

Den Svenska Akademien är en kunglig akademi som upprättades i slutet på 1700-talet för att bevara och ”förädla” det svenska språket. Akademien består av 18 ledamöter som vardera innehar ett stolsnummer. Då man väljs in i Svenska Akademien sitter sitter man på sin stol på livstid. Den Svenska Akademien, som rent allmänt ses som sveriges viktigaste kulturinstitution, hade fram tills i torsdags en ständig sekreterare vid namn Sara Danuis. Vad är det som krävs för att få inneha platsen som ständig sekreterare i den Svenska Akademien? lämpligast behövs en gedigen ledarskapsutbildning med vilke personen som leder Akademiens viktiga arbett kan ena ledamöterna och föra Akademiens arbete framåt.

Tillsammans, inte individuellt

Ett av de viktigaste uppdrag som Svenska Akademien har är att dela ut Nobelpriset i litteratur. Få personer är förunnade att bli tilldelade detta pris, en skara kulturpersonligheter som numera innefattas av poeter, romanskrivare och till och med låtskrivare (2016-års Nobelpris i litteratur tilldelades Bob Dylan). Sveriges konung, Kung Carl den 16:e Gustaf är Svenska Akademiens högste beskyddare, en uppgift regenten har haft sedan Akademien startade. Kungens inblandning i Svenska Akademien är dock begränsad. Kungens uppgift är att hålla sig informerad om vad som händer inom Akademien, men han fattar inte beslut om vilka ledamöter som ska sitta med, än heller om vem som ska utses till ständig sekreterare. Akademiens tillfälliga ständiga sekreterare heter Anders Olsson, Olsson innehar stol nummer fyra. En annan ledamot inom den Svenska Akademien är Kristina Lugn som under många år verkat som poet och dramatiker. Hon är ledamot i Akademien sedan 2006 och har bland annat förärats med Bellmanpriset och Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris. Kristina Lugn sitter på stol nummer 14.

Sträck ut en hand

Leave a Reply

mts_best