Utveckla dina karaktärer

Det första många tänker på när de ska skriva en bok är handlingen, men en faktor som är minst lika viktig, eller viktigare, att ha väl utarbetad när man skriver en bok är ens karaktärer. Karaktärerna är de som ska driva handlingen framåt, och för att boken ska kännas trovärdig är det viktigt att karaktärerna känns trovärdiga, och att läsarna kan identifiera sig med dem, deras val och deras öden. Det är också viktigt att karaktärerna utvecklas under handlingens gång, och inte förblir statiska. Att ha väl utvecklade karaktärer, och en uppfattning om hur de kommer att förändras under handlingens gång, kan också göra det lättare att skriva själva handlingen, eftersom man då som författare vet hur ens karaktärer skulle reagera i de olika situationer som uppstår. Men hur gör man då för att skapa levande och komplexa karaktärer?pencil-918449_960_720

En bra grund är att helt enkelt göra en karaktärsbeskrivning. Den kan se ut på olika sätt beroende på vad man finner lättast – det kan till exempel helt enkelt vara en lista, eller något mer utförligt som en tankekarta eller en tabell. Ett hjälpsamt redskap när du ska arbeta med dina karaktärer kan vara Microsoft Excel, eftersom du i ett Excel-ark på ett överskådligt sätt kan skriva en uppställning och en sammanfattning över alla karaktärer, huvudkaraktärer såväl som bikaraktärer. Om du känner att du skulle behöva friska upp minnet när det gäller hur man använder Microsoft Excel inför arbetet med din bok, kan du till exempel gå en Excelkurs hos Addskills.

Även om en första karaktärsbeskrivning inte behöver vara så utförlig, bör man tänka på att i alla fall få med vissa aspekter, till exempel deras utseende (inklusive hur de klär sig och särskilda gester de använder), karaktärens livsomständigheter (som dess utbildning, yrke, familjeförhållanden och samhällsklass), vilka personlighetsdrag karaktären har (lögnaktig, ärlig, generös, egoistisk och så vidare), vad som driver karaktären (ett kärleksintresse, en utmaning eller något annat) och var karaktären står i frågor som religion och politik. Slutligen bör man också fundera över hur karaktären kommer att utvecklas – för att historien och karaktärerna ska kännas levande bör deras personlighetsdrag och eventuellt även drivkrafter vara olika vid historiens början och historiens slut.

Leave a Reply

mts_best