Att välja en viss genre

 

Det finns många olika genrer som en författare kan välja att fokusera på. Många kanske vill skriva inom olika genrer, men det kan vara svårare att lyckas om man inte fokuserar på en speciell stil, i alla fall i början av sitt författarskap. Däremot är det självklart bra att prova olika genrer för att utveckla sitt skrivande och hitta den stil som passar dig bäst.

Olika typer av genrer

Det finns en hel del olika genrer att välja på, men de två vanligaste är skönlitteratur och facklitteratur.

Skönlitteratur

Skönlitteratur definieras av texter och berättelser som är skrivna med ett konstnärligt ändamål. Denna typ av skrivande är en av de mest populära kulturformerna och innefattar exempelvis noveller, romaner och dikter. Innehållet i dessa texter kan vara påhittat men inte allt behöver vara fantasi. Det kan till exempel innehålla verkliga platser, men påhittade personer och händelser eller en blandning av detta.

Skönlitteratur delas in i tre genrer:

  • Epik – Betyder berättande litteratur.
  • Lyrik – Är ofta kortare texter som förmedlar en känsla så som dikter eller sånger.
  • Dramatik– Är en berättelse på prosa eller vers som ofta är tänkt att användas för teatern eller skådespel. Om det inte är tänkt att spelas upp så kallas det istället för läsdrama.

Vintage inscription made by old typewriter, what's your story?

Epik, lyrik och dramatik kan sedan delas in i flera olika grupper. Epik kan exempelvis delas in i epos, romaner och noveller. Epos utgörs av en längre berättelse på vers som ofta är en blandning av realistiska och mystiska inslag. Denna typ av berättelse utspelar sig i en förfluten tid och skildrar ofta kampen mellan gott och ont.

En novell är en kortare berättelse där läsaren får följa en viss händelse medan en roman utgör en längre tidsperiod och fler händelseförlopp. En roman kan i sin tur delas upp i detektivroman, kärleksroman och science fiction

Facklitteratur
Facklitteratur är texter som baseras på fakta och är den direkta motsatsen till skönlitteratur. Till denna kategori hör dagböcker, dokumentärer, uppsatser, essäer, manualer, biografier och memoarer. Denna typ av skrivande syftar till att informera läsaren om ett visst ämne och ofta presenteras argument för att övertyga läsaren om en viss ståndpunkt.

Leave a Reply

mts_best