Skriv bättre dialoger

Dialoger är en viktig del av en bok, eftersom de tjänar två syften: att driva handlingen framåt och att utveckla karaktärernas personligheter. Just för att man bör få in båda dessa syften i sina dialoger, samtidigt som de ska flyta på ett naturligt sätt för läsaren, kan de dock vara svåra att skriva. Bara ett par exempel på den typ av problem man kan ha som författare när det gäller att skriva dialog är att inte skriva den onödigt lång, och att man inte vet hur ens karaktärer skulle uttrycka sig. Här kommer några tips man kan ha i åtanke som gör det lättare att skriva bra dialoger mellan sina karaktärer.

Det går inte att komma undan att man måste ha utvecklat sina karaktärer till fullo innan man börjar skriva dialog. Man måste känna sina karaktärer så väl att man vet hur de skulle reagera i olika situationer, och vad de skulle säga och svara i konversation med någon annan. För att veta om man känner sina karaktärer tillräckligt väl kan man jämföra med hur väl man känner sin bästa vän, sina föräldrar eller sin partner – oftast kan man förutsäga vad dessa personer skulle säga i olika lägen.

Något annat man kan tänka på i relation till sina karaktärer är hur man ska skriva deras tal. Som författare har man friheten att bryta grammatiska regler och stavningsregler när det gäller just repliker om man vill göra tydligt att en karaktär pratar på ett visst sätt, till exempel med en särskild dialekt eller med mycket slang. Så länge man inte överanvänder detta grepp (alla karaktärer behöver till exempel inte ha ett avvikande sätt att prata) kan det vara mycket effektivt för att ge en karaktär ytterligare djup och göra dialogerna mer intressanta.

laptop-820274_960_720När det gäller dialogens andra syfte, att driva handlingen framåt, betyder det att man bör undvika all form av onödig dialog. Kort sagt bör allt som står som repliker vara relevant antingen för handlingen eller för karaktärens utveckling. Om två karaktärer möts behöver man till exempel inte inkludera deras hälsningar till varandra i dialogen. Vill man absolut ha med dem, kan man välja att skriva dem med berättarens röst istället för som repliker – till exempel genom att skriva ”Johan och Lisa hälsade”.

För att skriva bra dialog är det också viktigt att den flyter på naturligt. Det kan vara lättare sagt än gjort, men ett tips för att göra det lättare är att skriva all dialog i replikform först, innan man lägger till berättandet. Då märker man tydligare om ett svar inte hänger ihop med en fråga, eller om två repliker inte följer varandra på ett naturligt sätt.

Något som många författare tycker är lika svårt som att skriva dialog, eller till och med svårare, är dock att sköta sitt företags ekonomi. Som författare är man nämligen med största sannolikhet hänvisad till att bli egenföretagare, vilket innebär att man förutom att skriva på sin bok också måste ägna sig åt exempelvis bokföring och skattedeklarationer. Det finns dock lösningar för de som vill slippa det. Genom att använda sig av tjänster som Frilansfinans kan man till exempel fakturera utan företag. Då kan man istället koncentrera sig helhjärtat på att skriva bra dialoger.

Leave a Reply

mts_best